ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

Izveštaji, bilteni - 2011

Ženski sud – feministički pristup pravdi

Izveštaj o dosadašnjim aktivnostima

Januar - decembar 2011.

Kvantitativni izveštaj

Kratak istorijat inicijative o organizovanju Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije

Inicijativa o ŽS postoji već više od deset godina, a 2000. godine u Sarajevu pokrenuta je od strane Žarane Papić, filozofkinje i članice mirovnog pokreta iz Beograda, uz podršku Korin Kumar koja je već imala značajna iskustva u formiranju ŽS. Inicijativa je izazvala veliko interesovanje i dovela do učešća svedokinja i aktivistkinja iz BiH na ŽS u Kejptaunu 2001.godine. Na žalost, 2002. godine Žarana Papić je umrla, ali su aktivistkinje koje sada čine bazu i kontinuitet Inicijativnog odbora učestvovale na brojnim međunarodnim inicijativama za pravdu: Ženskim sudovima, Permanentnom tribunalu naroda, organizovale mnoge konferencije za mir i pravdu u svojim državama.

Žene u crnom iz Beograda su nakon smrti S. Miloševića i činjenice da nije kažnjen u Haškom tribunalu, ponovo pokrenule inicijativu o Narodnom ženskom tribunalu za zločine protiv mira, ali je to imalo neformalni karakter.

Od 2008. do 2010. godine aktivistkinje koje su od samog početka u inicijativi (Staša Zajović, Nuna Zvizdić i Biljana Kašić) organizovale su neformalne radne sastanke i odlučile da ponovo pokrenu inicijativu, kao i da uključe aktivistkinje iz drugih država.

U Sarajevu (od 14. do 16. oktobra) održan je međunarodna pripremna radionica za Ženski sud na Balkanu– pravda sa izlječenjem („Court of Women for the Balkans: Justice and Healing“) na kojoj se razgovaralo o značaju i iskustvima ŽS i kreiranju novih koncepta pravde.

Kvantitativni izvestaj jan-dec 2011(pdf)

 

 


Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Crna Gora:
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart