ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

Izveštaji, bilteni - 2017

Ženski sud: feministički pristup pravdi

Izveštaj 2017 - 2020

Prvi Ženski sud na teritoriji Evrope, održan je u Sarajevu, od 07. do 10. maja 2015. godine, u organizaciji 10 ženskih grupa sa prostora bivše Jugoslavije (Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa, Fondacija Cure, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Centar za žene žrtve rata, Centar za ženske studije, Zagreb, Hrvatska, Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima, Kotor, Crna Gora, Savet za rodnu ravnopravnost, Skopje, Makedonija, Ženski lobi, Ljubljana, Slovenija, Centar za ženske studije i Žene u crnom, Beograd, Srbija). Ženskom sudu je prisustvovalo više od 500 osoba iz svih zemalja bivše Jugoslavije, ali i iz: Argentine, Alžira, Palestine, Izraela, SAD, Španije, Italije, Švedske, Austrije, Belgije, Velike Britanije, itd.

Ženski sud: feministički pristup pravdi IZVESTAJ 2017-2020.pdf


Ženski sud: feministički pristup pravdi

Januar – decembar 2017. Izveštaj

Donosimo kratak izveštaj o aktivnostima Žena u crnom u vezi sa organizovanjem Ženskog suda‐feministički pristup pravdi u ovom periodu. Ukoliko vas zanimaju opširnije informacije, možete ih naći na našem web‐sajtu www.zeneucrnom.org i www.zenskisud.org ili nam se obratite putem mail: zeneucrnombeograd@gmail.com

Ženski sud: feministički pristup pravdi Januar – decembar 2017.pdf


Ženski sud: feministički pristup pravdi, Javna prezentacija Ženskog suda

Sarajevo, 11. maj. 2017. godine “Kriterion”

Javna prezentacija Ženskog suda/ŽS održana je u kulturnom centru „Kriterion“, u organizaciji Fondacija CURE, Sarajevo i Žena u crnom, Beograd. Ovom događaju prisustvovale su 42 osobe. Na početku je odata pošta Zumri Šehomerović, jednoj od osnivačica Pokreta majki enklave Srebrenica i Žepa, svedokinji na ŽS.

Ženski sud: feministički pristup pravdi, Javna prezentacija Ženskog suda,Sarajevo, 11. maj. 2017.pdf


Ženski sud: feministički pristup pravdi - javna prezentacija

Nikšić, 29. mart 2017.

Javna prezentacija Ženskog suda/ŽS održana je u hotelu Sinčel u organizaciji Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima iz Kotora. Ovom događaju prisustvovalo je 20 osoba (18 žena i dva muškarca). Ljupka Kovačević je pozdravila prisutne i ukratko upoznala prisutne sa procesom rada na Ženskom sudu, rezultatima i ciljem večerašnjeg sastanka. Nakon tog uvoda, Staša Zajović je govorila o feminističkim principima kojim su se vodile u procesu organizovanja ŽS, o feminističkom pristupu pravdi, itd.

Ženski sud: feministički pristup pravdi - javna prezentacija, Nikšić, 29. mart 2017.pdf


Ženski sud: feministički pristup pravdi - javna prezentacija

Novi Bečej, 26. mart 2017.

Javna prezentacija Ženskog suda/ŽS održana je u mesnoj zajednici u organizaciji Žena u crnom, Beograd, NVO „Ženska inicijativa Vojvodine/ŽIVO“, Novi Bečej i Udruženja za radna prava žena „Roza“ iz Zrenjanina. Ovom događaju prisustvovalo je ??? osoba

Nakon kratke uvodne reči (Marija Kovačev i Staša Zajović), bilo je reči o procesu organizovanja Ženskog suda, o feminističkom pristupu pravdi.

Ženski sud: feministički pristup pravdi - javna prezentacija, Novi Bečej, 26. mart 2017.pdf


Ženski sud: feministički pristup pravdi

Feministička etika brige i odgovornosti, Ljubljana, 25. februar 2017.

U okviru obilježavanja 25 godišnjice „Izbrisanih“ održana je radionica 25. februara 2017. godine u Socijalnom centru 'Rog' na kojoj je učestvovalo oko 15 žena iz zajednice „Izbrisanih“, djeca „Izbrisanih“, aktivistkinje Socijalnog centra 'Rog', organizatorke Ženskog suda (Nela Pamuković i Staša Zajović), kao i Marijana Senjak, feministička terapautkinja Ženskog suda. Žene i deca iz zajednice „Izbrisanih“ su svjedočile o posledicama nepravdi i nasilja na emotivni, psihološki, moralni integritet. Naime, radi se o višestrukom/višeslojnom nasilju, jer su razni vidovi nasilja međusobno isprepleteni (etničko/klasno/rodno nasilje).

Ženski sud: feministički pristup pravdi, Ljubljana, 25. februar 2017.pdf


Ženski sud: Feministički pristup pravdi - javna prezentacija

Javna prezentacija je održana u prostorijama Fonda za humanitarno pravo, učestvovale su svedokinje: Suvada Selimović, Rejha Avdić, Nadežda Kostić; organizatorke Daša Duhaček i Staša Zajović, a ovom događaju prisustvovali su zaposleni iz FHP - ukupno 19 osob

Ženski sud: Feministički pristup pravdi - javna prezentacija, Beograd, 27. mart 2017.pdf


Ženski sud feministički pristup pravdi

Sudovi i suđenja najčešće ne zadovoljavaju pravdu, ni na međunarodnom, a još manje na nacionalnom nivou. Stoga žene s razlogom nemaju poverenja u sudsku pravdu. Institucionalni pravni sistem uglavnom ne priznaje, niti sankcioniše nasilje nad ženama i svima koji imaju malu društvenu moć, pre svega, ekonomsku i političku.

Letak ŽS - nastavak procesa post Sarajevo harmonika priprema za artprint.pdf


Ženski sud - feministički pristup pravdi

Prvi Ženski sud na teritoriji Evrope, održan je u Sarajevu, od 07. do 10. maja 2015. godine, u organizaciji 10 ženskih grupa sa prostora bivše Jugoslavije (Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa, Fondacija Cure, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Centar za žene žrtve rata, Centar za ženske studije, Zagreb, Hrvatska, Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima, Kotor, Crna Gora, Savet za rodnu ravnopravnost, Skopje, Makedonija, Ženski lobi, Ljubljana, Slovenija, Centar za ženske studije i Žene u crnom, Beograd, Srbija). Ženskom sudu je prisustvovalo više od 500 osoba iz svih zemalja bivše Jugoslavije, ali i iz: Argentine, Alžira, Palestine, Izraela, SAD, Španije, Italije, Švedske, Austrije, Belgije, Velike Britanije, itd.

Zenski sud sept dec 2016 izveštaj BHS.pdf


Ženski sud: Feministički pristup pravdi

Javna prezentacija Ženskog suda, Đulići, 22.decembar 2016.

Promocija Ženskog suda – feministički pristup pravdi održana je u kući Suvade Selimović. Učestvovalo je 21 žena iz okolnih mesta: Đulići, Klisa, Šetići, Tojšići, Potočare, Bajramovići kod Srebrenice, Pljevalja(Crna Gora), Leskovca i Beograda.

Ženski sud: Feministički pristup pravdi, Đulići, 22.decembar 2016.pdf


 


Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Crna Gora:
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart