ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

OdrŽani seminari

 

ŠKOLA SOPHIE SCHOLL/SOFI ŠOL - MI NEĆEMO DA ĆUTIMO
Ratni zločini, genocid i sećanja. Koreni zla. Ja hoću da razumem.

Žene u crnom, Beograd, 2012.
Izveštaj

Seminar je održan 21. i 22. jula 2012. u prostorijama Žena u crnom u Beogradu. Seminaru je prisustvovalo 18 aktivistkinja i aktivista iz Beograda, Novog Sada, Leskovca, Vlasotinca, Kraljeva, Kotora i Sarajeva.
Seminar predstavlja prvi korak u realizaciji naše ideje o pokretanju škole „Sophie Scholl/Sofi Šol – Mi nećemo da ćutimo“.
Autorka škole i predavačica je bila prof. dr Janja Beč- Neumman, koordinatorka filmskog programa Nataša Govedarica i koordinator škole Miloš Urošević.Skola Sophie Scholl izv.1

 

ŠKOLA Sophie Scholl/Sofi Šol –MI NEĆEMO DA ČUTIMO
Ratni zločini, genocid i sećanja. Koreni zla. Ja hoću da razumem.

03. i 04.11.2012.
Hotel Rex, Beograd  - Izveštaj

Seminar je održan 03. i 04. novembra 2012. u prostorijama hotela Rex u Beogradu. Seminaru je prisustvovalo 15 aktivistkinja i aktivista iz Beograda, Leskovca, Splita, Zagreba, Pakraca, Korenice, Pljevalja i Pančeva.
Drugi seminar 2012, u  pokušaju stvaranja  škole Žena u crnom „Sophie Scholl/Sofi Šol – Mi nećemo da ćutimo“.
Autorka škole i predavačica je bila prof. dr Janja Beč- Neumman, koordinatorka filmskog programa Nataša Govedarica i koordinator škole Miloš Urošević.Skola SOPHIE SCHOLL, II, izv. 2

 

 

THE SOPHIE SCHOLL SCHOOL - WE WILL NOT BE SILENT
War crimes, genocide and memories. The roots of evil. I want to understand.
Women in black, Belgrade , 2012.
Report


The seminar was held on the 21st and 22nd of July 2012, in the offices of the Women in black in Belgrade . 18 activists from Belgrade , Novi Sad , Leskovac, Vlasotince, Kraljevo, Kotor and Sarajevo attended the seminar.
The seminar represents a first step toward the realization of our idea about starting the school 'Sophie Scholl - We will not be silent'.
The creator of the school and lecturer was prof. dr Janja Beč - Neumman, the coordinator of the cinematic program was Nataša Govedarica, and the school coordinator was Miloš Urošević.
On the first day of the conference, in the first part, the basic concepts (genocide, The Genocide Convention, the genocidal process, Raphael Lemkin, victims, perpetrators, bystanders, saviors and fighters in the resistance) were studied. Report The Sophie Scholl school 1
.

 

 

Novi Becej
Tuzla, BiH

Na 10 odrzanih seminara učestvovalo je 382 osobe iz 100 gradova sa teritorije bivše Jugoslavije
Veles
Veles, Makedonija
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart